1. Mục đích và phạm vi thu thập thông tin

Thông tin của quý khách sẽ được chúng tôi thu thập, xử lý và lưu trữ nhằm phục vụ cho mục đích duyệt đơn hàng và cung cấp dịch vụ cũng như để làm phương tiện phục vụ cho những thông báo sau này.
Ngoài ra, chúng tôi cũng cần được cung cấp thêm những thông tin cá nhân cụ thể như: họ tên, số điện thoại, email, địa chỉ nơi ở, địa chỉ IP truy cập website để có thể dễ dàng liên lạc với khách hàng trong trường hợp cần thiết.

2. Phạm vi sử dụng thông tin trong chính sách

Thông tin mà quý khách cung cấp chúng tôi sẽ sử dụng cho việc kiểm duyệt đơn hàng, xuất hóa đơn và cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Ngoài ra, những thông tin này sẽ được lưu giữ để phục vụ cho những đơn hàng sau này.

3. Thời gian lưu trữ thông tin

Để tạo được niềm tin nơi khách hàng, chúng tôi tuyệt đối sử dụng thông tin của quý khách theo đúng quy định của Chính sách bảo mật.
Thông tin cá nhân mà quý khách cung cấp sẽ được lưu trữ kể từ khi khách hàng cung cấp cho đến lần cập nhật gần nhất. Tối đa trong vòng 2-3 năm nhằm hỗ trợ cho các đơn đặt hàng kế tiếp.

4. Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân

Công ty TNHH Máy Văn Phòng Khánh Nguyên

GPKD số: 0304605952 Do sở KHĐT Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2006

Website: https://khanhnguyen.vn/

Facebook: https://www.facebook.com/MayphotocopyKhanhNguyen/

Mail: info@khanhnguyenco.com.vn

5. Cam kết về chính sách bảo mật thông tin.

Luôn lấy sự tín nhiệm của khách hàng đặt lên hàng đầu. Công ty TNHH Máy Văn Phòng Khánh Nguyên cam kết thực hiện đúng chính sách bảo mật thông tin và sử dụng những biện pháp tốt nhất để đảm bảo an toàn cho quý khách.
Chúng tôi cam kết chỉ dùng thông tin của khách hàng để giao hàng, xuất hóa đơn hỗ trợ quá trình chăm sóc khách hàng. Ngoài ra không dùng thông tin vào các mục đích khác.
Có giấy phép kinh doanh số 0304605952 Do sở KHĐT Hồ Chí Minh cấp ngày 28/09/2006.
Các điều khoản và nội dung được điều chỉnh bởi Pháp luật Việt Nam và tòa án có thẩm quyền xem xét và phê duyệt.
Mọi thông tin chi tiết liên hệ tại:
Công ty TNHH Máy Văn Phòng Khánh Nguyên
Facebook: https://www.facebook.com/MayphotocopyKhanhNguyen/
Mail: infor@khanhnguyenco.com.vn
Address: 100 Phổ Quang, Phường 2, Quận Tân Bình.
CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
 “DẪN ĐẦU THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM MỘT CÁCH BỀN VỮNG”